Αρχείο

Εκθέματα

Σχολεία

Εκδόσεις

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Ψηφιακό Αρχείο 1821, εκπονούνται μια σειρά από πρωτότυπες μελέτες με θέματα και νέα ερευνητικά ερωτήματα που θέτουν οι σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Η σειρά «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 1821» αποτελεί μια συλλογή επιστημονικών άρθρων που φιλοξενείται στην πλατφόρμα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΚΕΑΕ και που θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Οι ψηφιακές αυτές εκδόσεις εκμεταλλεύονται το ιδιαίτερο του ψηφιακού μέσου και επιτρέπουν να παρουσιαστούν οι έρευνες με πολυτροπική μορφή (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, λειτουργία υπερκειμένου κ.ά.), αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου.