Αρχείο

Εκθέματα

Σχολεία

Το Έργο

Tο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (KEAE), με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από το 1821, σχεδίασε ήδη από το 2016 και έκτοτε συντονίζει ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο».
Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 είναι ένα δυναμικό έργο που δεν τελειώνει το επετειακό έτος 2021, αλλά αντιθέτως θα διευρύνεται με νέες συνεργασίες και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό. Είναι επίσης ανοιχτό και διαθέσιμο τόσο στο ερευνητικό όσο και στο ευρύ κοινό για έρευνα, ξεφύλλισμα, διάβασμα και εμβάθυνση σε αυτή την περίοδο της ιστορίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Αρχείο 1821;

Ένα δίγλωσσο θεματικό αρχείο για την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Στο Ψηφιακό Αρχείο 1821 ο επισκέπτης μπορεί
α/ να αναζητήσει υλικό όπως έγγραφα και άλλα αρχειακά τεκμήρια, έργα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, δημοτικά τραγούδια, βιβλία, κειμήλια κ.ά.,
β/ να διαβάσει επιστημονικές μελέτες που θέτουν νέα ερωτήματα και εμπλουτίζουν την επιστημονική έρευνα γύρω από το 1821 δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σημασία της Ελληνικής Επανάστασης,
γ/ να εξερευνήσει ψηφιακά εκθέματα, τα οποία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών για την Ελληνική Επανάσταση, οπτικοποιώντας πληροφορίες και αξιοποιώντας νέους τρόπους ψηφιακής αφήγησης της ιστορίας,
δ/ να περιηγηθεί σε έναν δυναμικό χάρτη που καταγράφει ίχνη του 1821 στον δημόσιο χώρο (π.χ. μνημεία, ονομασίες δρόμων και πλατειών κ.ά.), και ο οποίος παράγεται από τη μαθητική κοινότητα της χώρας.

Ψηφιακό Αρχείο

Επεκτείνοντας την παραδοσιακή αντίληψη για το Αρχείο ως συλλογή εγγράφων, το Ψηφιακό Αρχείο 1821 περιέχει, εκτός από αρχειακές συλλογές με έγγραφα, και άλλα τεκμήρια όπως: οπτικό υλικό (έργα τέχνης, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κειμήλια, κ.ά.), ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό (μουσική και τραγούδια).
Το σύνολο του περιεχομένου του Ψηφιακού Αρχείου 1821 προέρχεται από ελληνικά και διεθνή αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα.

Ιστορική Έρευνα

Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 στηρίζει νέα ερευνητικά ερωτήματα που θέτουν οι σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Οι έρευνες που έχουν εκπονηθεί ήδη έλαβαν υπόψη το αρχειακό υλικό που απόκειται στους συνεργαζόμενους φορείς και εκπονήθηκαν κυρίως από νέους επιστήμονες. Αναλυτικά:

 • «Μια μελέτη για τον χώρο. Το οικιστικό πλέγμα της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης. Ιστοριογραφικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις, ερευνητικά ζητούμενα, παραδείγματα επεξεργασίας δεδομένων» (επικεφαλής: Δημήτρης Δημητρόπουλος, ερευνητής: Μιχάλης Φέστας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
 • «Ένας νέος θεσμός για μια νέα επικράτεια: η συγκρότηση της αστυνομίας στην επαναστατημένη Ελλάδα» (επικεφαλής: Βάσω Σειρηνίδου, ερευνητές: Σταύρος Γριμάνης, Σωτήρης Κουτμάνης / Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • «Ζωγραφίζοντας τον ήρωα: Το Εικοσιένα κι η νεοελληνική οπτική ιστορική κουλτούρα (ύστερος 19ος – πρώιμος 21ος αιώνας)» (επικεφαλής: Μήτσος Μπιλάλης, ερευνήτρια: Ελένη Μπέσσα-Αναγνωστοπούλου / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
 • «Όψεις της καθημερινής ζωής κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1832)» (Χρήστος Λούκος / Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • «‘Χρωματιστά πετράδια’ και ενδυματολογικές λεπτομέρειες στα πρόθυρα της Ελληνικής Επανάστασης» (Όλγα Ευαγγελίδου / Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)
 • «Τραγουδώντας την Επανάσταση» (επικεφαλής: Λάμπρος Λιάβας, ερευνητής: Χάρης Σαρρής / Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Φοίβος Ανωγειανάκης)
 • «Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές στη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος – Ιστορίες του χώρου κατά την Ελληνική Επανάσταση» (επικεφαλής: Ηλίας Κολοβός & Παναγιώτης Πούλος, ερευνήτριες/ές: Άννα Βακάλη & Λεωνίδας Μοίρας / Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • «Η Ελληνική Επανάσταση και η Ιστορία: το χθες, το σήμερα και το αύριο της ιστοριογραφίας για το 21» (Μιχάλης Σωτηρόπουλος, ΚΕΑΕ)
 • «Αλβανοί στον Eλληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας (1821-1825). Μια διερεύνηση της πολιτικής τους στην επαναστατημένη Ελλάδα» (Sucru Ilicak, ΚΕΑΕ)
 • «Τεκμηρίωση του χάρτη του Άνθιμου Γαζή με τίτλο Γεωγραφικός Πίνακας της Ελλάδος» (Θεόδωρος Θεοδώρου, ΚΕΑΕ)
 • «Οι γυναίκες γράφουν για το 1821» (Βαρβάρα Ρούσσου, ΚΕΑΕ)
 • «Μελέτη της έκδοσης της Βουλής των Ελλήνων του 1850 ’Ονομαστικός Κατάλογος των Συνταξιούχων και των παρά της Κυβερνήσεως λαμβανόντων χορηγήματα’» (προσωρινός τίτλος) (Σάκης Γκέκας, ΚΕΑΕ)

Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέες έρευνες.

Βάση Δεδομένων

Αποτελεί την οργανωτική υποδομή του Ψηφιακού Αρχείου 1821, στην οποία συγκεντρώνεται, ταξινομείται και τεκμηριώνεται αρχειακό, οπτικό και ακουστικό υλικό για το 1821.
Η Βάση Δεδομένων έχει δυναμικό χαρακτήρα και μπορεί να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό και πέραν του επετειακού έτους 2021.
Η ίδια η ΒΔ αποτελεί ερευνητικό εγχείρημα καθώς έχει σχεδιαστεί εξ αρχής από επιστήμονες ιστορικούς με στόχο να καλύπτει τόσο τις εξειδικευμένες ανάγκες των ερευνητών όσο και αυτές των μη ειδικών επισκεπτών του Ψηφιακού Αρχείου 1821.

Παρατηρητήριο 1821

Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 σχεδιάζει μια πρότυπη Δράση Πληθοπορισμού με σκοπό να προσκαλέσει το ευρύ κοινό να συμμετάσχει στους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, προσθέτοντας στο γενικό αφήγημα ένα κομμάτι από την προσωπική του ιστορία, από την ιστορία της οικογένειάς του, του τόπου του. Η Δράση αυτή, που δεν περιορίζεται στο επετειακό έτος 2021 αλλά θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Παρατηρητήριο 1821 του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ και θα διασυνδεθεί με το Ψηφιακό Αρχείο 1821.

Ιστότοπος

Ο ειδικά σχεδιασμένος Ιστότοπος προσφέρει στο ερευνητικό και ευρύ κοινό ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση στο περιεχόμενο του Ψηφιακού Αρχείου 1821.
Η ενότητα «Αρχείο» δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης στο περιεχόμενο, το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των ψηφιακών συλλογών ανεξάρτητα από το είδος τους (έγγραφα, εικόνες, ήχος κ.ά). Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει τρεις τρόπους πρόσβασης στο περιεχόμενο:
1. Ελεύθερη περιήγηση
Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο σύνολο του περιεχομένου από την αρχική σελίδα του «Αρχείου».
2. Αναζήτηση
Οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν εστιασμένο περιεχόμενο μέσα από την εφαρμογή αναζήτησης, η οποία αξιοποιεί τα μεταδεδομένα που έχουν προστεθεί σε κάθε επίπεδο του περιεχομένου του «Αρχείου».
3. Προσωποποιημένο περιβάλλον έρευνας
Οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιήσουν «Σύνδεση» στο αρχείο και να οδηγηθούν σε ένα εξατομικευμένο περιβάλλον εργασίας. Εδώ μπορούν να αποθηκεύουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, να τα οργανώνουν σε φακέλους, να σχολιάζουν τεκμήρια, να πραγματοποιούν μεταγραφές εγγράφων και να μοιράζονται το περιεχόμενο της εργασίας τους, εφόσον το επιθυμούν, με άλλους συνδεδεμένους χρήστες.

Ψηφιακά Εκθέματα

Με βασικό αιτούμενο τη ζωντανή παρουσίαση αλλά και τη διασύνδεση του υλικού του, το Ψηφιακό Αρχείο 1821 αξιοποιεί σύγχρονους τρόπους οπτικοποίησης της ιστορικής πληροφορίας μέσα από τον σχεδιασμό Ψηφιακών Εκθεμάτων. Τα Ψηφιακά Εκθέματα προτείνουν ψηφιακές εξιστορήσεις όψεων της Ελληνικής Επανάστασης κατά τρόπο ελκυστικό και εύληπτο, και δημιουργούν σενάρια χρήσης του υλικού που διασυνδέεται στο Ψηφιακό Αρχείο 1821.

Ψηφιακές Εκδόσεις

Τα αποτελέσματα των ερευνών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου εκδίδονται ως αυτόνομες δημοσιεύσεις στη συλλογή «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 1821» της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΚΕΑΕ που αποτελεί ένα νέο περιβάλλον ψηφιακών εκδόσεων. Οι ψηφιακές αυτές εκδόσεις επιτρέπουν να παρουσιαστούν οι έρευνες με πολυτροπική μέθοδο (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, λειτουργία υπερκειμένου κ.ά.), αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου.

Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός

Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 έχει σχεδιάσει και πραγματοποιεί ήδη από το 2018 εκπαιδευτική δράση τοπικής ιστορίας με τίτλο «Πώς θυμόμαστε το 1821;». Η δράση προσκαλεί μαθήτριες και μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου να μελετήσουν «πώς θυμόμαστε» το παρελθόν και να εξοικειωθούν με τη δουλειά του ιστορικού, του ερευνητή και του αρχειονόμου.

Ένα Πρόγραμμα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών

Το Ψηφιακό Αρχείο 1821 εντάσσεται στη λογική και τις πρακτικές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.
α/ Οργανώνει το πολυποίκιλο και διαφορετικών ειδών και μορφών περιεχόμενό του σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία ενημερώνεται συνεργατικά από τους φορείς που συμμετέχουν και συνεργάζονται στο έργο.
β/ Δημιουργεί ψηφιακά εργαλεία (βάσεις δεδομένων, μηχανισμούς αναζήτησης, ψηφιακά εκθέματα και παρουσιάσεις, εξατομικευμένο περιβάλλον έρευνας, εκδόσεις κ.ά.), τα οποία είναι κατάλληλα για τη διαχείριση δεδομένων των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς επίσης επιτρέπουν ερμηνευτικές προσεγγίσεις των δεδομένων.
γ/ Διερευνά τον τρόπο εισαγωγής μεταδεδομένων στην Ιστορία προτείνοντας μια μεθοδολογία κι έναν μηχανισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα προτάγματα της σύγχρονης ψηφιακής συνθήκης.
δ/ Δημιουργεί μια «γέφυρα» μεταξύ ακαδημαϊκής και δημόσιας ιστορίας, υποδεικνύοντας τρόπους διαμόρφωσης της δημόσιας ιστορίας από την επιστημονική γνώση.
ε/ Βασίζεται στην έννοια του δικτύου, το οποίο αποτελούν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
στ/ Εφαρμόζει στην πράξη την αρχή της διεπιστημονικότητας αλλά και της ομαδικότητας και της συνεργασίας, καθώς σχεδιάστηκε, εκπονήθηκε και βασίζεται στη στενή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ιστορικών, ιστορικών τέχνης, μουσικολόγων, προγραμματιστών, αρχειονόμων, γραφιστών, καλλιτεχνών, ανθρωπολόγων, εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών.

Στατιστικά Στοιχεία (Φεβρουάριος 2021)

 • 22 συνεργαζόμενοι φορείς
 • 12 πρωτότυπες έρευνες
 • 20 νέες ερευνήτριες και νέοι ερευνητές
 • περισσότεροι από 15 επιστήμονες διεθνούς κύρους στον συντονισμό
 • πάνω από 13.500 καρτέλες τεκμηρίωσης (έγγραφα, τέχνες, μουσική, βιβλία)
 • πάνω από 45.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια (έγγραφα, εικόνες, ηχητικό υλικό)
 • πάνω από 21.000 λέξεις κλειδιά (θεματικοί όροι, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, οικογένειες, τοποθεσίες)

Τεχνικές προδιαγραφές Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος του έργου Ψηφιακό Αρχείο 1821 έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ιστού για φυλλομετρητές (web browsers). Αυτό συνεπάγεται ότι για την πλήρη και όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία του χρήστη απαιτείται η χρήση ενημερωμένου φυλλομετρητή τελευταίας γενιάς.
Επιπλέον, η παρούσα υλοποίηση αφορά πλοήγηση μέσω επιτραπέζιου υπολογιστή με οθόνη ανάλυσης τουλάχιστον 1280x1024 εικονοστοιχείων. Στη β΄ φάση του έργου θα υλοποιηθεί ιστότοπος για κινητές συσκευές.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Το ΚΕΑΕ συνεργάστηκε για την υλοποίηση του Έργου με τους ακόλουθους φορείς (με αλφαβητική σειρά):

Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας

 • Διασύνδεση Αρχείου Guilford και Επτανησιακού Τύπου στα χρόνια της Επανάστασης

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας

 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «‘Χρωματιστά πετράδια’ και ενδυματολογικές λεπτομέρειες στα πρόθυρα της Ελληνικής Επανάστασης»

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

 • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιλεγμένου αρχειακού υλικού που απόκειται στον φορέα

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

 • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιλεγμένου αρχειακού υλικού που απόκειται στον φορέα

ΔΕΗ Α.Ε. / Ιστορικό Αρχείο

 • Τεκμηρίωση και ψηφιακή παρουσίαση του Γεωγραφικού Πίνακα της Ελλάδος του Άνθιμου Γαζή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Συνεργασία στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ με τίτλο «Παρατηρητήριο για την Ελληνική Επανάσταση»

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)

 • Τεκμηρίωση του Αρχείου Αγωνιστών

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «Μια μελέτη για τον χώρο. Το οικιστικό πλέγμα της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης. Ιστοριογραφικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις, ερευνητικά ζητούμενα, παραδείγματα επεξεργασίας δεδομένων»

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές στη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος – Ιστορίες του χώρου κατά την Ελληνική Επανάσταση» (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «Ένας νέος θεσμός για μια νέα επικράτεια: η συγκρότηση της αστυνομίας στην επαναστατημένη Ελλάδα»

Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) – Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)

 • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιλεγμένου αρχειακού υλικού που απόκειται στον φορέα

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

 • Συν-διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και διαλέξεων στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος «200 Χρόνια από την Επανάσταση: ποια είναι η σύγχρονη Ελλάδα;», που πραγματοποιείται από το Θέατρο Τέχνης Κάρολον Κουν (Υπεύθυνη επιστημονικού προγράμματος: Καλή Παγουλάτου-Κυπαρίσση, Υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγράμματος: Μαριάννα Κάλμπαρη) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ).

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου

 • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιλεγμένων έργων τέχνης, χαρτών, αντικειμένων και άλλων τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στις συλλογές του Ιδρύματος.

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

 • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιλεγμένων τεκμηρίων υλικού πολιτισμού (σημαίες, πορσελάνες, σφραγίδες).

Κέντρο Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης»

 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «Τραγουδώντας την Επανάσταση»

Κέντρο Νέου Ελληνισμού (Centrum Modernes Griechenland/CeMoG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universität Berlin)

 • Συνεργασία στο πλαίσιο του έργου Online-Compendium των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων του CeMoG με έμφαση στη μελέτη του γερμανικού φιλελληνισμού

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

 • Τεκμηρίωση μέρους της ιστορικής συλλογής της Βιβλιοθήκης
 • Τεκμηρίωση επιλεγμένων αντικειμένων

Μουσείο Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου

 • Τεκμηρίωση επιλεγμένων αντικειμένων από τη συλλογή του Μουσείου

Μουσείο Μπενάκη – Ιστορικά Αρχεία

 • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιλεγμένου αρχειακού υλικού που απόκειται στον φορέα

Μουσείο Μπενάκη

 • Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση επιλεγμένων αντικειμένων που εκτίθενται στο κτίριο της Κουμπάρη 1.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «Ζωγραφίζοντας τον ήρωα: Το Εικοσιένα κι η νεοελληνική οπτική ιστορική κουλτούρα (ύστερος 19ος – πρώιμος 21ος αιώνας)»

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «Όψεις της καθημερινής ζωής κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1832)»
 • Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές στη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος – Ιστορίες του χώρου κατά την Ελληνική Επανάσταση» (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

 • Συνεργασία στο πλαίσιο εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας με τίτλο «‘Χρωματιστά πετράδια’ και ενδυματολογικές λεπτομέρειες στα πρόθυρα της Ελληνικής Επανάστασης»

Jordan Center for the Advanced History of Russia (NYU)

 • Συν-διοργάνωση σειράς επιστημονικών συναντήσεων με θέμα «1821: What Made It Greek and Revolutionary?» (Νέα Υόρκη, Αθήνα, Λονδίνο, Βερολίνο).

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

 • Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • Άντα Διάλλα, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ
 • Έλλη Δρούλια, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
 • Κωνσταντίνα Ζάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιταλικής και Μεσογειακής Ιστορίας, Ιταλικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης
 • Γιάννης Κονταράτος, Επίκουρος Καθηγητής Ζωγραφικής, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, ΑΣΚΤ
 • Γιάννης Κοτσώνης, Καθηγητής Ιστορίας, Jordan Center for the Advanced History of Russia, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης (NYU)
 • Χρήστος Λούκος, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Maurizio Isabella, Καθηγητής Ιστορίας, Queen Mary University of London
 • Thomas W. Gallant, Καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο UC San Diego
 • Mark A. Mazower, Καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Columbia (NY)

Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή

 • Επιστημονική υπεύθυνη έργου: Άντα Διάλλα, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ.
 • Δέσποινα Βαλατσού, Δρ. Ιστορίας ΕΚΠΑ, Διδάσκουσα Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ
 • Γιώργος Καλαούζης, MSc Σύγχρονοι Μέθοδοι Σχεδιασμού, Μηχανικός Η/Υ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ιουλία Πεντάζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ελένη Σταμπόγλη, Ιστορικός, Εκδότρια

Συντελεστές

Επιστημονική Εποπτεία: Άντα Διάλλα
Διοικητική Οργάνωση και Συντονισμός Έργου: Δέσποινα Βαλατσού, Αθηνά Μποζίκα
Οικονομικός Σχεδιασμός – Χορηγίες: Ελένη Σταμπόγλη
Έρευνα – Τεκμηρίωση αρχειακού υλικού: Άννα Αθανασούλη, Άννα Βακάλη, Στέφανος Βαμιεδάκης, Σταύρος Γριμάνης, Σάκης Δημητριάδης, Μυρτώ Δημητροπούλου, Όλγα Ευαγγελίδου, Θεόδωρος Θεοδώρου, Γιάννης Καραδήμας, Άννα Καρακατσούλη, Σωτήρης Κουτμάνης, Έλια Κυφωνίδου, Λεωνίδας Μοίρας, Ελένη Μπέσσα- Αναγνωστοπούλου, Βασίλης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Πολυχρονιάδης, Τζούλια Σαραμίγιεβα, Χάρης Σαρρής, Μαρίνα Στολάκη, Γιώργος Τσιαπλές, Μιχάλης Φέστας, Sucru Ilicak
Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων και Ιστότοπου: Ιουλία Πεντάζου
Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Ιστότοπου: Αλέξανδρος Ψυχούλης
Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και Ιστότοπου: Γιώργος Καλαούζης
Επιμέλεια Βάσης Δεδομένων και Ιστότοπου: Κώστας Πολύζος
Θεματικοί Όροι και Λέξεις Κλειδιά: Ιουλία Πεντάζου, Μιχάλης Σωτηρόπουλος, Άννα Αθανασούλη, Στέφανος Βαμιεδάκης, Κώστας Πολύζος
Μετάφραση: Μιχάλης Σωτηρόπουλος, Andrew Watson, John Davis
Εκδόσεις: Ελένη Σταμπόγλη, Αθηνά Μποζίκα, Γιώργος Ρεγκούκος, Πελαγία Μαρκέτου, Εύη Καλογεροπούλου
Εκπαιδευτική Δράση: Ιουλία Πεντάζου, Ελένη Σταμπόγλη
Φωτογράφιση – Ψηφιοποίηση: Θάλεια Κυμπάρη
Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη: Αλέξανδρος Ψυχούλης, Γιάννης Αρβανίτης
Παρατηρητήριο 1821: Δέσποινα Βαλατσού, Κώστας Πολύζος