Αρχείο

Εκδόσεις

Σχολεία

Εκθέματα

Εκθέματα

Το οικιστικό δίκτυο της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης

Η έρευνα "Το οικιστικό δίκτυο της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης" είχε ως στόχο την ανασύσταση του οικιστικού χάρτη της Πελοποννήσου στα χρόνια του Αγώνα, μέσω της ταύτισης και της χαρτογραφικής αποτύπωσης των τοπωνυμίων που εντοπίζονται σε ιστορικές πηγές.

Στην ιστοσελίδα του έργου παρέχονται δυνατότητες ελεύθερης και συνδυασμένης αναζήτησης σε ψηφιακό χαρτογραφικό περιβάλλον δεδομένων για τους οικισμούς, τον πληθυσμό, τη διοικητική διαίρεση και το χώρο της Πελοποννήσου στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

Επίσης, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει επιλεγμένα τεκμήρια για τον πληθυσμό της Πελοποννήσου, πρωτότυπους θεματικούς χάρτες και μια ερευνητική μελέτη.


https://www.settlements-peloponnese1821.eu